Forecasting ModelsΒΆ

Baseline Models (LocalForecastingModel)
Global Baseline Models (GlobalForecastingModel)
Statistical Models (LocalForecastingModel)
Regression Models (GlobalForecastingModel)
PyTorch (Lightning)-based Models (GlobalForecastingModel)
Ensemble Models (GlobalForecastingModel)